Sonondo-info

F.A.Q. Vaak gestelde vragen

 

 • Zijn de lessen alleen voor kinderen, of kunnen volwassenen ook op les?
  • Sonondo geeft lessen aan volwassenen en kinderen.
  • De lessen worden afgestemd op de leeftijd van de leerling.
   • Kinderen kunnen vanaf ongeveer 8 jaar beginnen met instrumentlessen.
   • Voor jongere leerlingen is een ontdek-cursus mogelijk waarin op een speelse manier aan de gang gegaan wordt met muziek, ritme en instrumenten.
   • Bij Sonondo zitten ook volwassenen op muziekles. Sommigen hebben vroeger al les gehad en willen het musiceren weer oppakken en anderen wilden altijd al spelen maar hebben nooit de kans gehad om het te leren.

 

 • Moet je altijd in een groep les hebben of kan het ook individueel?
  • Bij Sonondo kun je kiezen uit 3 verschillenden lesvormen:
   • Individuele les
    Wekelijkse lessen van ca. 30 minuten.
   • Duo-les
    2 leerlingen ca. 45 minuten per week.
   • Groepsles
    3 leerlingen: ca. 45 minuten per week.
    4 of 5 leerlingen ca. 60 minuten per week.

 

 

Lesvoorwaarden

 

Voorwaarden Muziekles

 

1. Inschrijven / Opzeggen

Het cursusjaar loopt van de maand augustus t/m de maand juli.

Door middel van de inschrijving bindt men zich voor de totale duur van het cursusjaar. Na afloop van het cursusjaar wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd met telkens één cursusjaar.

Inschrijving na aanvang van een cursusjaar is mogelijk. (zie ook punt 3 van deze voorwaarden over de aanpassing van het jaarbedrag)

Opzeggen kan door de stilzwijgende verlenging vóór 1 juni van het lopende cursusjaar schriftelijk te beëindigen.

De mogelijkheid van tussentijdse opzegging door de leerling bestaat niet.

 

2. De lessen

Na inschrijving wordt in overleg een lestijd gekozen. Sonondo is gerechtigd gedurende het cursusjaar het rooster te wijzigen.

De lessen worden wekelijks gegeven. De duur van de les is afhankelijk van de overeengekomen lesvorm. (zie tariefoverzicht)

Bij uitval van een les zal geprobeerd worden een inhaal-les te plannen.

Tijdens de schoolvakanties (Regio Midden, Basisonderwijs) en de christelijke en nationale feestdagen worden er geen lessen aangeboden. Na de zomervakantie beginnen de lessen bij Sonondo 1 week later dan is vastgesteld voor de bassisscholen in Regio Midden.

 

3. Financieel

Iedere lesvorm (groepsles, duo-les, individuele les) heeft een jaarbedrag (zie tariefoverzicht).

Het jaarbedrag behorende bij de overeengekomen lesvorm wordt bij aanvang van het cursusjaar of direkt na plaatsing aan u gefaktureerd.

De faktuur kan op twee manieren worden voldaan:

1. In een keer.
Betalingstermijn 30 dagen na faktuurdatum.

2. In twee gelijke termijnen.
De eerste termijn vervalt in de maand september de tweede termijn in de maand februari.

Sonondo biedt minimaal 35 lessen per cursusjaar aan. Wanneer, om welke reden dan ook, aan het einde van het cursusjaar minder dan 35 lessen aangeboden zijn, zal restitutie naar rato plaatsvinden over de niet aangeboden lessen. Verrekening hiervan vindt plaats aan het einde van het cursusjaar.

Bij inschrijving en/of plaatsing na aanvang van het cursusjaar zal het restant van de in dat cursusjaar aan te bieden lessen in rekening gebracht worden.

Door de leerling verzuimde lessen kunnen niet worden gecompenseerd.

Ook bij tussentijdse beëindiging door de leerling blijft de betalingsverplichting voor het volledige jaarbedrag bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen. Restitutie van (een deel van) het lesgeld bij tussentijdse beëindiging van de lessen door de leerling is niet mogelijk, behalve in gevallen van langdurige ziekte of overmacht, zulks door Sonondo te bepalen.

Een eventueel verzoek om restitutie dient schriftelijk te worden ingediend.

Lesmateriaal (Boeken, Instrumenten etc.) is niet bij het lesgeld inbegrepen. Het dient door de leerling aangeschaft te worden.

 

4. Media

Sonondo kan leerlingen vragen, medewerking te verlenen aan beeld- en geluidsopnamen van een les. U mag zonder opgaaf van redenen uw medewerking daaraan weigeren; uw weigering zal worden gerespecteerd.
Leerlingen die meewerken aan een presentatie gaan akkoord met beeld- en geluidsopnamen door of in opdracht van Sonondo tijdens de presentatie en bij repetities.
Sonondo mag opnamen van de leerling gebruiken in publicaties van of namens Sonondo, zonder daarvoor enige vergoeding aan de leerling verschuldigd te zijn

 

5. Wijzigingen

Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zullen u schriftelijk worden meegedeeld.

Tarieven

 • Wat kost muziekles bij Sonondo?
  • Tariefoverzicht ingaande cursusjaar 2024/2025
  • Bedragen: Per leerling en per cursusjaar.

Muziekonderwijs aan leerlingen tot 21 jaar is vrijgesteld van BTW (21%).

Leerlingen jonger dan 21 jaar

 • Individuele les € 735,00
 • Duo-les € 637,00
 • Groepsles € 539,00

Leerlingen 21 jaar en ouder

 • Individuele les € 889,35 (incl. 21% BTW)
 • Duo-les € 770,77 (incl. 21% BTW)
 • Groepsles € 652,19 (incl. 21% BTW)

Inschrijven

Als je genoeg informatie hebt en zeker weet dat je je wilt inschrijven klik dan hier:

Inschrijfformulier

Contact

J.W. van der Graaf

Stuur een e-mail

Bel

WhatsApp